Kristines univers

- et glimt inn i en forundelig verden

søndag, juni 25, 2006

Hvalrettigheter

Den italienske filosofen Paola Adele Cavalieri sier til Dagbladet at hvaler burde få samme rettigheter som mennesker fordi "hvert enkelt dyr er et selvstendig individ, og kan dermed sidestilles mennesket." Kvotering på hval for å hindre at de spiser opp all fisken vi trenger for å overleve sammenligner hun med kvotering av mennesker: "Det bor mange mennesker i Kina, og det er tenkelig at de vil kreve en stadig større andel av denne planetens ressurser. Skal vi da vedta kvoter på kinesere? Alle skjønner dette er en uhyrlig tanke. Hva tenker du om å bestemme en kvote på menneskeliv? Det gjelder å erkjenne at hvert hval-individ i realiteten er en person."

Riktig riktig. Hvert hval-individ er i realiteten en person. Det er ikke det vettu. En hval er en hval. Ikke et menneske. Vi lever på land, puster med lunger og spiser kjøtt. Hval lever i vann, veier flere tonn, puster med gjeller og spiser krill. Ikke mange likheter der nei. Er en grunn til at det heter MENNESKErettigheter. Og når det kommer til kvotering av mennesker synes jeg ganske tydelig å huske at det faktisk var (eller er?) kvotering på kinesere. Bare ett barn per familie. Er ikke det kvotering så vet ikke jeg.